Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Gặp gỡ giữa Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam với Hội Nhãn hiệu Trung Quốc (CTA)
Gặp gỡ giữa Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam với Hội Nhãn hiệu Trung Quốc (CTA)
Gặp gỡ giữa Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam với Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ (AIPLA)
Gặp gỡ giữa Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam với Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ (AIPLA)
Hội nghị thường niên ASEAN IPA năm 2023
Hội nghị thường niên ASEAN IPA năm 2023 với chủ đề “Ảnh hưởng của Công nghiệp 4.0 tới xây dựng và bảo hộ tài sản trí tuệ - Các thách thức đối với chủ sở hữu tài sản trí tuệ tại ASEAN” tại Hà Nội, Việt Nam.
LOTTE Mart được vinh danh trong Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2022
Mới đây, Công ty Cổ phần trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE Mart) vinh dự lọt vào danh sách các “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2022” do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận và trao tặng. Đây đã là lần thứ 4 liên tiếp LOTTE Mart được vinh danh trong hạng mục này.