Lễ Trao chứng nhận 3K đợt đầu tiên cho các doanh nghiệp

Ngày 18/5/ 2015, Lễ trao chứng nhận 3K cho các doanh nghiệp...Xem chi tiết

Trao giải nhãn hiệu nổi tiếng - nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2014

Vào lúc 09h30 ngày 03 tháng 08 năm 2014 tại Trung tâm nghệ...Xem chi tiết

HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM THÔNG BÁO

Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam ra thông báo và kính đề nghị các Doanh nghiệp hội viên hết sức lưu ý và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của nhà...

Xem chi tiết