Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội Sở hữu trí tuệ Việt NamĐược sự cho phép của Bộ Nội Vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Khách sạn Mường Thanh, 78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam là một sự kiện quan trọng của Hội, được tổ chức 5 năm 1 lần nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III (2017-2022), đồng thời đề ra nhiệm vụ chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ IV (2023-2028) và bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV.

Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trân trọng kính mời toàn thể Hội viên và Đại biểu tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội:

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ IV;

2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III;

3. Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ III;

4. Chương trình Đại hội;

5. Quy chế bầu cử.

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi