GIỚI THIỆU CHUNG1. HIỆP HỘI LUẬT SƯ SÁNG CHẾ CHÂU Á (ASIAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION – APAA)

Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (Asian Patent Attorneys Association - APAA) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập nhằm mục tiêu thúc đẩy và tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ trong khu vực Châu Á bao gồm cả Úc và New Zealand.

APAA được thành lập vào tháng 12 năm 1969, thành viên APAA mở rộng cho các cá nhân hành nghề luật sư sở hữu trí tuệ trong khu vực châu Á cũng như các tổ chức bao gồm cá nhân, được thành lập trong khu vực châu Á. Hiệp hội hiện có khoảng 2.400 thành viên từ 20 Nhóm được công nhận ở Australia, Bangladesh, Campuchia, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Bhutan, Brunei, Lào, Mông Cổ.

Thành viên APAA gồm nhiều các luật sư hàng đầu châu Á về pháp luật sở hữu trí tuệ. Họ họp hàng năm tại các cuộc họp Hội đồng và Đại hội đồng tại một nước trong khu vực Châu Á, gặp gỡ, tạo mạng lưới và trao đổi quan điểm và thông tin liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong khu vực.

Mục tiêu: Mục tiêu chính của APAA là thúc đẩy và tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ trên toàn khu vực Châu Á. Cụ thể:

- Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các cá nhân và tổ chức hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong khu vực Châu Á và thông qua các mối quan hệ này đẩy mạnh và phát triển việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trong khu vực.

- Phối hợp hoạt động cùng các cơ quan hoặc hiệp hội khác trong phạm vi hoạt động và mục đích của APAA.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, thiết lập quan hệ cho các thành viên dưới nhiều hình thức để tuyên truyền mở rộng hiểu biết về sở hữu trí tuệ.

2. APAA VIETNAM RECOGNIZED GROUP

Nhóm Quốc gia Việt Nam của APAA (viết tắt là APAA-VN) được thành lập vào tháng 10 năm 1998 trên cơ sở thành viên chính thức là các cá nhân, tổ chức Việt Nam nhằm đại diện và nâng cao tiếng nói của Việt Nam trước APAA. Số lượng thành viên APAA-VN đã tăng dần, đến tháng 9/2018 gồm 50 cá nhân và 6 tổ chức. Trong số các thành viên APAA-VN, một số thành viên được chỉ định đã tham gia vào các tiểu ban của APAA (Tiểu ban Sáng chế, Tiểu ban Nhãn hàng, Tiểu ban Kiểu dáng công nghiệp, Tiểu ban Bản quyền, Tiểu ban các quyền SHTT mới xuất hiện, và Tiểu ban Chống hàng giả). APAA là một hiệp hội sở hữu trí tuệ quốc tế mà Việt Nam có nhiều thành viên tham gia, nhờ vào chiến lược tập trung vào khu vực, sự thân thiện và các chương trình hội nghị thường niên thú vị.

Ở Việt Nam, nhóm APAA-VN đã hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong nhiều hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ như đào tạo, tư vấn và phản biện, hợp tác trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong giai đoạn 2011-2013, nhóm đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên APAA 2013 tại Hà Nội, với khoảng 1.600 người tham gia từ hơn 70 quốc gia /khu vực trên thế giới.

Cùng với VIPA, một trong những hoạt động quan trọng nhất được APAA-VN chú trọng là hỗ trợ các doanh nghiệp, khuyến khích họ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu riêng của mình tại Việt Nam và nước ngoài. Nhờ đó, số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hàng năm đều tăng so với năm trước đó. Bên cạnh đó, nhóm APAA-VN cũng góp phần vào việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi