GIỚI THIỆU CHUNG1. HIỆP HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÁC NƯỚC ASEAN (ASEAN IPA)

Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (Asean Intellectual Property Association – ASEAN IPA) được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1996 và được Ban Thư ký ASEAN ban hành vào năm 1998. Dato’VL Kandan là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội.

Thành viên của ASEAN IPA bao gồm các thành viên cá nhân là công dân ở một nước ASEAN cũng như các thành viên tổ chức có đăng ký kinh doanh hợp pháp tại một nước ASEAN, quan tâm đến sở hữu trí tuệ. Tính đến năm 2016, ASEAN IPA  có hơn 200 thành viên tổ chức và cá nhân từ các nước: Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam. Phí thành viên của ASEAN IPA sẽ do Hội đồng ASEAN IPA quyết định.

Những năm qua, ASEAN IPA đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực SHTT cũng như góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập, liên kết khu vực ASEAN. Vai trò của ASEAN IPA càng trở nên quan trọng trong bối cảnh liên kết khu vực  được tăng cường với sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc là Chủ tịch ASEAN IPA.

Mục tiêu hoạt động:

Mục tiêu hoạt động của ASEAN IPA là tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn sở hữu trí tuệ tại các nước ASEAN, thông qua đó thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ quyền SHTT giữa các nước thành viên ASEAN.

Hoạt động chính:

Để đạt được các mục tiêu đề ra, ASEAN IPA thực hiện các hoạt động sau:

 • Tổ chức các cuộc họp và các hoạt động khác khi cần thiết để đạt được các mục tiêu của ASEAN IPA;
 • Trao đổi, giám sát và đối chiếu thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ;
 • Thiết lập và duy trì liên lạc chặt chẽ với các tổ chức chính phủ, liên chính phủ khác nhau liên quan đến sở hữu trí tuệ và tham gia các cuộc họp do các tổ chức đó tổ chức;
 • Thực hiện các cuộc điều tra, nghiên cứu, kế hoạch và đề xuất nhằm hỗ trợ cải thiện và điều phối các luật và quy định quốc tế và trong nước liên quan đến sở hữu trí tuệ.

 

2. ASEAN IPA VIETNAM GROUP

Nhóm quốc gia Việt Nam của ASEAN IPA (viết tắt là ASEAN IPA-VN) được thành lập  ngày 10 tháng 2 năm 2009. ASEAN IPA-VN được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết các cá nhân, tổ chức Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nâng cao uy tín của Việt Nam vào hoạt động của khu vực ASEAN.

 Các thành viên tham gia chính thức là các cá nhân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Số lượng thành viên hiện nay gồm 10 thành viên cá nhân và 9 thành viên tổ chức.

Ở Việt Nam, ASEAN IPA-VN đã hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong nhiều hoạt động liên quan đến IP như đào tạo, tư vấn và phản biện, hợp tác trong nước và quốc tế. ASEAN IPA-VN đã phối hợp với VIPA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức thành công các Tọa đàm/Hội thảo và đã thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham dự.

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi