ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ IV (2023-2028) HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAMĐại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2023-2028) Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ chức thành công vào sáng ngày 16/6/2023 tại Khách sạn Mường Thanh, 78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham dự của 115 đại biểu thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và hội viên Hội trên toàn quốc.

(Đoàn Chủ tịch)


(Các đại biểu tham dự Đại hội)

Sau khi ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III đọc diễn văn văn khai mạc, bà Nguyễn Nguyệt Dung, Tổng thư ký Hội nhiệm kỳ III đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ IV. Theo đó, Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam nhiệm kỳ III đã đạt được một số thành tựu đáng kể bên cạnh những hạn chế cần khắc phục. Từ đó, Hội đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV như: hoàn thiện bộ máy tổ chức, đẩy mạnh công tác hỗ trợ hội viên, công tác tư vấn, giám định và phản biện xã hội, quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, công tác thông tin – tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tạo nguồn thu lâu dài cho Hội, v.v….

Đại hội cũng lắng nghe bà Nguyễn Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III và ông Nguyễn Đức Xuân, Ủy viên Ban Kiểm tra trình bày báo cáo công tác kiểm tra của Ban Kiểm tra Hội.

(Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Chủ tịch Hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội)

Sau phần nghị sự, Đại hội đã vinh dự được lắng nghe ý kiến phát biểu của ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, và các đóng góp xây dựng Hội của một số đại biểu tham dự đại hội.

(Ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội)

(Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại Đại hội)

(Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc

Công ty CP SHTT Bross và Cộng sự phát biểu tại Đại hội)

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã bầu được BCH Hội mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo Hội trong giai đoạn mới. Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam nhiệm kỳ IV đã có phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh lãnh đạo và Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ IV.

(Hội nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV lần thứ nhất)

Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV

Sau khi công bố, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV đã ra mắt Đại hội. Theo đó, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV gồm 27 ủy viên, trong đó có 7 ủy viên thường vụ, bao gồm:

1. Ông Phạm Nguyên Xuân Bắc – Chủ tịch, Ủy viên thường vụ

2. Bà Nguyễn Minh Hương – Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ

3. Bà Nguyễn Thu Anh – Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ

4. Bà Nguyễn Nguyệt Dung, Tổng Thư ký, Ủy viên thường vụ

5. Ông Chu Văn Quyến – Trưởng Ban Kiểm tra, Ủy viên thường vụ

6. Ông Nguyễn Văn Viễn – Ủy viên thường vụ

7. Ông Lương Hoàng Hưng – Ủy viên thường vụ.

 1.  

Ban Kiểm tra Hội bao gồm:

1. Ông Chu Văn Quyến, Trưởng Ban;

2. Bà Phạm Hồng Nhung, Ủy viên;

3. Ông Nguyễn Đức Xuân, Ủy viên.

 1.  

Với tinh thần “Đoàn Kết - Trí tuệ - Đối mới - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực sự vững mạnh, có uy tín trong xã hội, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ hội viên trí thức, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để Đại hội được tổ chức thành công, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã nhận được các đóng góp tích cực về tinh thần cũng như tài trợ về vật chất của các đơn vị sau đây:

1. Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo

2. Công ty Luật TNHH T&G

3. Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên Danh

4. Công ty Cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH

5. Công ty CP Sở hữu trí tuệ Bross và Cộng sự

6. Công ty TNHH Trường Xuân

7. Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh

8. Công ty CP Đầu tư Phát triển và Truyền thông The Big One Việt Nam

9. Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội

10. Văn phòng luật sư Ân Nam

11. Công ty TNHH Banca

12. Ông Nguyễn Văn Viễn, Ủy viên thường vụ Hội nhiệm kỳ III

13. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Hội nhiệm kỳ III

 

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi