Tọa đàm “Hướng dẫn thi hành các điều khoản của Luật Sở hữu trí tuệ mới và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp”Ngày 10/10/2023, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) tổ chức thành công Tọa đàm “Hướng dẫn thi hành các điều khoản của Luật Sở hữu trí tuệ mới và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp” tại hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI. Tham dự Tọa đàm có ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, ông Lương Minh Huân - Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) với sự tham dự của 113 đại biểu đến từ các tổ chức đại diện SHCN và các doanh nghiệp.

Tọa đàm được tổ chức với mục đích tăng cường sự kết nối giữa Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) và các doanh nghiệp, đồng thời phổ biến việc thực hiện có hiệu quả các điều khoản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ra ngày 16/6/2022 và Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, ra ngày 23/8/2023 với một số quy định rất mới tới các doanh nghiệp.

Các tổ chức đại diện SHCN và các doanh nghiệp đã có những trao đổi về những điểm mới và cách thức áp dụng quy định pháp luật để xử lý những tình huống xảy ra trong thực tiễn. Cục Sở hữu trí tuệ đã ghi nhận được ý kiến phản hồi từ đại diện SHCN và các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất cách thức xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của Tọa đàm:

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ

phát biểu khai mạc Tọa đàm

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

phát biểu khai mạc Tọa đàm

Ông Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp-VCCI

phát biểu khai mạc Tọa đàm

Ông Hoàng Anh, Cục Sở hữu trí tuệ

trình bày tham luận tại Tọa đàm

Ông Nguyễn Việt Hà, Cục Sở hữu trí tuệ

trình bày tham luận tại Tọa đàm

Thảo luận tại Tọa đàm

Toàn cảnh Tọa đàm

 

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi